Общи събрания на акционерите

2019

05.12.2019 год. Протокол от извънредно общо събрание на акционерите

05.12.2019 год. Списък на представените акционери

27.11.2019 год. Писмо КФН

20.11.2019 год. Книга на акционерите

21.10.2019 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите

23.10.2019 год. Пълномощно – образец

23.10.2019 год. Покана за извънредно общо събрание на акционерите

22.10.2019 год. Заявление Г1

21.10.2019 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите на Чайкафарма

07.10.2019 год. Скица на сграда 35239.6109.213.9

07.10.2019 год. Скица на сграда 35239.6109.213.8

07.10.2019 год. Скица на сграда 35239.6109.213.6

07.10.2019 год. Скица на сграда 35239.6109.213.5

07.10.2019 год. Скица на сграда 35239.6109.213.4

07.10.2019 год. Скица на сграда 35239.6109.213.2

07.10.2019 год. Скица на сграда 35239.6109.213.1

07.10.2019 год. Скица на поземлен имот 35239.6109.213

20.09.2019 год. Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК

04.09.2019 год. Доклад за определяне на пазарната стойност на поземления имот Амрита ООД

08.04.2019 год. Протокол от редовно общо събрание на акционерите

04.03.2019 год. Пълномощно – образец

04.03.2019 год. Покана за редовно общо събрание на акционерите

20.02.2019 год. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на съвета на директорите за 2018 год.

20.02.2019 год. Доклад на директора за връзка с инвеститорите за 2018 год.

19.02.2019 год. Декларация по чл. 100 за 2018 год.

19.02.2019 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите

18.02.2019 год. Доклад на независимия одитор за 2018 год.

15.02.2019 год. Годишен финансов отчет за 2018 год.

03.01.2019 год. Декларация по чл. 107 за 2018 год.

03.01.2019 год. Декларация по чл. 107 за 2018 год.

 

2018

30.04.2018 год. Протокол от редовно общо събрание на акционерите

26.03.2018 год. Пълномощно – образец

26.03.2018 год. Покана за редовно общо събрание на акционерите

21.03.2018 год. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на съвета на директорите за 2017 год.

21.03.2018 год. Доклад на директора за връзка с инвеститорите за 2017 год.

20.03.2018 год. Декларация по чл. 100 за 2017 год.

19.03.2018 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите

08.03.2018 год. Доклад на независимия одитор за 2017 год.

23.02.2018 год. Годишен финансов отчет за 2017 год.

03.01.2018 год. Декларация по чл. 107 за 2017 год.

03.01.2018 год. Декларация по чл. 107 за 2017 год.

 

2017

ЧФ удължи мандата на членовете на Съвета на директорите до 09.11.2022

18.12.2017 год. Протокол от извънредно общо събрание на акционерите

17.11.2017 год. Пълномощно – образец

17.11.2017 год. Покана за извънредно общо събрание на акционерите

06.11.2017 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите

08.06.2017 год. Протокол за редовно общо събрание на акционерите

06.05.2017 год. Пълномощно – образец

06.05.2017 год. Покана за редовно общо събрание на акционерите

 

2016

23.06.2016 год. Пълномощно – образец

23.06.2016 год. Протокол от редовно общо събрание на акционерите

23.06.2016 год. Покана за редовно общо събрание на акционерите

 

2015

20.04.2015 год. Протокол от извънредно общо събрание на акционерите