Date
Category
Сърдечносъдова система
About This Project

Описание
Амаритон твърди капсули с удължено освобождаване принадлежи към групата лекарства, които действат срещу сърдeчната аритмия (познати като антиаритмични).
Той потиска проводимостта на стимула в сърцето и удължава времето на сърцето в покой, като кара сърцето да отново да помпа нормално.

Показания
Амаритон се използва за лечение на:
1. AV нодална реципрочна тахикардия; аритмия, свързана с Wolf-Parkinson-White Синдром и подобни състояния с допълнителни проводн връзки, когато другото лечение се е оказало неефективно.
2. Тежка симптоматчна и животозастрашаваща пароксизмална камерна аритмия, която не се повлиява от друго лечение или при непоносимост към друго лечение.
3. Пароксизмални предсърдни аритмии (предсърдно мъждене, предсърдно трептене и предсърдна тахикардия) при пациенти със симптоми на инвалидизация по преценка на специалист, когато друго лечение не е ефективно. Пациенти със структорно сърдечно заболяване и/ или нарушена функция на лявата камера трябва да бъдат изключени поради повишен риск от засилен проаритмичен ефект на продукта.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 50, 100, 150, 200 mg твърди капсули с удължено освобождаване