Управление

Бисер Георгиев

Председател на Съвета на Директорите

Изпълнителен директор

 

Завършил Одески технически университет и МУ Плевен със специалност Здравен мениджмънт. Притежава над двадесетгодишен опит в сферата на здравеопазването и високопрофесионална експертиза при реализиране на множество проекти. Придобил допълнителни специализации за управление и квалификации за висш мениджмънт.
[email protected]

Красимир Виделов

Директор на Производството

 

Магистър по фармация в МУ София. Участва в проектирането, изграждането, пускането в експлоатация и развитието на производствените мощности във Варна и Пловдив. Той е и първи производствен директор на компанията. Специализира фармацевтични технологии и GMP. Над тридесет и четири годишен опит във фармацевтичното производство.
[email protected]

Васил Павлов

Ръководител Производство Пловдив

 

Дипломиран инженер, специалист по микропроцесорна техника. Ръководи инсталацията, въвеждането в експлоатация и ежедневната работа на съоръженията в производствените мощности във втория завод на компанията. С богат технически и управленски опит. Преминал двегодишна специализация в Портланд, САЩ и обучения в Uhlmann Topmans training, IMA Safe Course, Huettlin Master Training, Bosch Calibration Training, Killian Maintenance and Operation Certificate. Участвал във въвеждането на сериализацията в производствените комплекси на компанията.
[email protected]

Николай Недялков

Ръководител Производство Варна

 

Инженер магистър. Част от екипа на Чайкафарма от основаването на първото производство във Варна. Притежава отлични инженерни и управленски качества. Участва ефективно в инсталирането, пускането и управлението на мощностите за стерилно производство в завода. Преминава множество допълнителни квалификации при водещите европейски производители на фармацевтично оборудване. IMA Safe Course
[email protected]

Катя Кънева

Ръководител Осигуряване на качество

 

Магистър фармацевт и инженер-химик. С дългогодишен опит в контрола, анализа и осигуряването на качеството на фармацевтичното производство. Участва в създаването на системата по качество на Чайкафарма. Взима участие в обучителни семинари за съответствие с актуалните изисквания на фармацевтичното законодателство. Извършва одити на доставчиците на изходни материали в страната и чужбина.
[email protected]