Управление

Бисер Георгиев

Председател на Съвета на Директорите

Изпълнителен директор

 

Завършил Одески технически университет и МУ Плевен със специалност Здравен мениджмънт. Притежава над двадесетгодишен опит в сферата на здравеопазването и високопрофесионална експертиза при реализиране на множество проекти. Придобил допълнителни специализации за управление и квалификации за висш мениджмънт.
[email protected]

Николай Недялков

Ръководител Производство Варна

 

Инженер магистър. Част от екипа на Чайкафарма от основаването на първото производство във Варна. Притежава отлични инженерни и управленски качества. Участва ефективно в инсталирането, пускането и управлението на мощностите за стерилно производство в завода. Преминава множество допълнителни квалификации при водещите европейски производители на фармацевтично оборудване. IMA Safe Course
[email protected]