Инвеститори

В Чайкафарма прилагаме научните достижения и инвестираме ресурси в модерни технологии и научни изследвания, за да осигурим за хората терапии, които удължават или значително подобряват живота. Ние залагаме високи стандарти за качество, безопасност и висока стойност, когато развиваме производството на лекарствени продукти.

 

Вече близо 20 години Чайкафарма работи неуморно, за да направи високото качество достъпно за всички, които разчитат на нас.

 

Растежът на печалбата в най-голяма степен се дължи на внедряването на собствено производство на таблетни лекарствени форми, капсули, евфервесцентни таблетки, флакони за парентерална употреба, регулярното въвеждане на пазара на нови продукти и постоянното разширение на производствените мощности – най-новото е планирано през 2020 г. Дружеството се радва на нарастващ оборот и по-бърза обръщаемост на активите – поддържа се оптимална наличност на суровини, материали, готова продукция. Новите продукти също оказват влияние върху нарастването на печалбата – те са максимално съобразени с условията на пазара – като цени, търсене, пазарни ниши.

 

 

Борсов код: 7TH

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД на БФБ

Връзки с инвеститорите

Общи събрания на акционерите

Финансови отчети