Финансови отчети

2020

Междинен финансов отчет към 30.09.2020
Доклад за трето тримесечие 2020
Вътрешна информация за трето тримесечие 2020
Допълнителна информация за трето тримесечие 2020
Декларация за трето тримесечие 2020
Обяснителни бележки за трето тримесечие 2020

 

Междинен финансов отчет към 30.06.2020
Доклад за второ тримесечие 2020
Вътрешна информация за второ тримесечие 2020
Допълнителна информация за второ тримесечие 2020
Декларация за второ тримесечие 2020
Обяснителни бележки за второ тримесечие 2020

 

Междинен финансов отчет към 31.03.2020
Доклад за първо тримесечие 2020
Вътрешна информация за първо тримесечие 2020
Допълнителна информация за първо тримесечие 2020
Декларация за първо тримесечие 2020
Обяснителни бележки за първо тримесечие 2020

 

2019:

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на съвета на директорите за 2019 год.
Годишен финансов отчет за 2019 год.
Годишен доклад за дейността за 2019 год.
Декларация по чл. 100 за 2019 год.
Декларация на независимия одитор за 2019 год.
Доклад на независимия одитор за 2019 год.
Счетоводна политика за 2019 год.
Приложение 11 от Наредба 2 за 2019 год.
Програма за корпоративно управление за 2019 год.

 

Междинен финансов отчет към 30.12.2019
Доклад за четвърто тримесечие 2019
Вътрешна информация за четвърто тримесечие 2019
Допълнителна информация за четвърто тримесечие 2019
Декларация за четвърто тримесечие 2019
Обяснителни бележки за четвърто тримесечие 2019

 

Междинен финансов отчет към 30.09.2019
Доклад за трето тримесечие 2019
Вътрешна информация за трето тримесечие 2019
Допълнителна информация за трето тримесечие 2019
Декларация за трето тримесечие 2019
Обяснителни бележки за трето тримесечие 2019

 

Междинен финансов отчет към 30.06.2019
Доклад за второ тримесечие 2019
Вътрешна информация за второ тримесечие 2019
Допълнителна информация за второ тримесечие 2019
Декларация за второ тримесечие 2019
Обяснителни бележки за второ тримесечие 2019

 

Междинен финансов отчет към 31.03.2019
Доклад за първо тримесечие 2019
Вътрешна информация за първо тримесечие 2019
Допълнителна информация за първо тримесечие 2019
Декларация за първо тримесечие 2019
Обяснителни бележки за първо тримесечие 2019

 

2018:

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на съвета на директорите за 2018 год.
Годишен финансов отчет за 2018 год.
Годишен доклад за дейността за 2018 год.
Декларация по чл. 100 за 2018 год.
Декларация на независимия одитор за 2018 год.
Доклад на независимия одитор за 2018 год.
Счетоводна политика за 2018 год.
Приложение 11 от Наредба 2 за 2018 год.
Програма за корпоративно управление за 2018 год.

 

Междинен финансов отчет към 31.12.2018
Доклад за четвърто тримесечие 2018
Вътрешна информация за четвърто тримесечие 2018
Допълнителна информация за четвърто тримесечие 2018
Декларация за четвърто тримесечие 2018
Обяснителни бележки за четвърто тримесечие 2018

 

Междинен финансов отчет към 30.09.2018
Доклад за трето тримесечие 2018
Вътрешна информация за трето тримесечие 2018
Допълнителна информация за трето тримесечие 2018
Декларация за трето тримесечие 2018
Обяснителни бележки за трето тримесечие 2018

 

Междинен финансов отчет към 30.06.2018
Доклад за второ тримесечие 2018
Вътрешна информация за второ тримесечие 2018
Допълнителна информация за второ тримесечие 2018
Декларация за второ тримесечие 2018
Обяснителни бележки за второ тримесечие 2018

 

Междинен финансов отчет към 31.03.2018
Доклад за първо тримесечие 2018
Вътрешна информация за първо тримесечие 2018
Допълнителна информация за първо тримесечие 2018
Декларация за първо тримесечие 2018
Обяснителни бележки за първо тримесечие 2018

 

2017:

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на съвета на директорите за 2017 год.
Годишен финансов отчет за 2017 год.
Годишен доклад за дейността за 2017 год.
Декларация по чл. 100 за 2017 год.
Декларация на независимия одитор за 2017 год.
Доклад на независимия одитор за 2017 год.
Счетоводна политика за 2017 год.
Приложение 11 от Наредба 2 за 2017 год.
Програма за корпоративно управление за 2017 год.
Одитирани отчети за 2017 год.

 

Междинен финансов отчет към 31.12.2017
Доклад за четвърто тримесечие 2017
Вътрешна информация за четвърто тримесечие 2017
Допълнителна информация за четвърто тримесечие 2017
Декларация за четвърто тримесечие 2017
Обяснителни бележки за четвърто тримесечие 2017

 

Междинен финансов отчет към 30.09.2017
Доклад за трето тримесечие 2017
Вътрешна информация за трето тримесечие 2017
Допълнителна информация за трето тримесечие 2017
Декларация за трето тримесечие 2017
Обяснителни бележки за трето тримесечие 2017

 

Междинен финансов отчет към 30.06.2017
Доклад за второ тримесечие 2017
Вътрешна информация за второ тримесечие 2017
Допълнителна информация за второ тримесечие 2017
Декларация за второ тримесечие 2017
Обяснителни бележки за второ тримесечие 2017

 

Междинен финансов отчет към 31.03.2017
Доклад за първо тримесечие 2017
Вътрешна информация за първо тримесечие 2017
Допълнителна информация за първо тримесечие 2017
Декларация за първо тримесечие 2017
Обяснителни бележки за първо тримесечие 2017

 

2016:

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на съвета на директорите за 2016 год.
Годишен финансов отчет за 2016 год.
Годишен доклад за дейността за 2016 год.
Декларация по чл. 100 за 2016 год.
Доклад на директора за връзка с инвеститорите за 2016 год.
Декларация на независимия одитор за 2016 год.
Счетоводна политика за 2016 год.
Приложение 11 от Наредба 2 за 2016 год.
Програма за корпоративно управление за 2016 год.
Одитирани отчети за 2016 год.

 

Междинен финансов отчет към 31.12.2016
Доклад за четвърто тримесечие 2016
Вътрешна информация за четвърто тримесечие 2016
Допълнителна информация за четвърто тримесечие 2016
Декларация за четвърто тримесечие 2016
Обяснителни бележки за четвърто тримесечие 2016

 

Междинен финансов отчет към 30.09.2016
Доклад за трето тримесечие 2016
Вътрешна информация за трето тримесечие 30.09.2016
Допълнителна информация за треро тримесечие 2016
Декларация за трето тримесечие 2016
Обяснителни бележки за трето тримесечие 2016

 

Междинен финансов отчет към 30.06.2016
Доклад за второ тримесечие 2016
Вътрешна информация за второ тримесечие 2016
Допълнителна информация за второ тримесечие 2016
Декларация за второ тримесечие 2016
Обяснителни бележки за второ тримесечие 2016

 

Междинен финансов отчет към 31.03.2016
Доклад за първо тримесечие 2016
Вътрешна информация за първо тримесечие 2016
Допълнителна информация за първо тримесечие 2016
Декларация за първо тримесечие 2016
Обяснителни бележки за първо тримесечие 2016

 

2015:

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на съвета на директорите за 2015 год.
Годишен финансов отчет за 2015 год.
Годишен доклад за дейността за 2015 год.
Декларация по чл. 100 за 2015 год.
Доклад на директора за връзка с инвеститорите за 2015 год.
Доклад на независимия одитор за 2015 год.
Счетоводна политика за 2015 год.
Приложение 11 от Наредба 2 за 2015 год.
Програма за корпоративно управление за 2015 год.

 

Междинен финансов отчет към 31.12.2015
Доклад за четвърто тримесечие 2015
Вътрешна информация за четвърто тримесечие 2015
Допълнителна информация за четвърто тримесечие 2015
Декларация за четвърто тримесечие 2015
Обяснителни бележки за четвърто тримесечие 2015

 

Междинен финансов отчет към 30.09.2015
Доклад за трето тримесечие 2015
Вътрешна информация за трето тримесечие 2015
Допълнителна информация за трето тримесечие 2015
Декларация за трето тримесечие 2015
Обяснителни бележки за трето тримесечие 2015

 

Междинен финансов отчет към 30.06.2015
Доклад за второ тримесечие 2015
Вътрешна информация за второ тримесечие 2015
Допълнителна информация за второ тримесечие 2015
Декларация за второ тримесечие 2015
Обяснителни бележки за второ тримесечие 2015

 

2014:

Годишен финансов отчет за 2014 год. (вкл. Доклад на независимия одитор)

 

2013:

Годишен финансов отчет за 2013 год. (вкл. Доклад на независимия одитор)

 

2012:

Годишен финансов отчет за 2012 год. (вкл. Доклад на независимия одитор)