Централен офис

София 1172
Бул Г. М. Димитров 1
Тел.: +359 2 962 54 54
Факс: +359 2 962 50 59
E-mail: [email protected]

Заводи

Варна

Варна 9000
Бул. Никола Вапцаров 1
Тел.: + 359 52 307 321
Факс: + 359 52 307 322

Пловдив

Пловдив 4000
Бул. Санкт Петербург 53
Тел.: +359 32 646 702

Връзки с инвеститорите

Герман Тетереков
Тел. : +359 2 960 37 14
E-mail: [email protected]
Медия за разкриване на информация: www.x3news.com