Лидокаин-Чайкафарма е най-новият продукт на компанията с разрешение за употреба от ИАЛ

Лидокаин-Чайкафарма 10 mg и 20 mg инжекционен разтвор  e най-новият лекарствен продукт на Чайкафарма, получил разрешение за употреба от Изпълнителната агенция по лекарствата.
Терапевтични показания:
За локална анестезия в хирургията, стоматологията, урологията, кардиологията, офталмологията, оториноларингологията и при различни инвазивни инструментални изследвания.
За терапия на камерни аритмии, включително и след инфаркт на миокарда и кардиохирургични интервенции.
ATC  код:  C01BB 01, N01BB 02