Отговорност

Грижата за околната среда е единственото устойчиво бъдеще

Затова постоянно търсим нови начини за осигуряване на устойчиво развитие.

 

Активната социална ангажираност е дълг на всеки член на обществото

Затова участваме в местни благотворителни кампании и спонсорираме изграждането на исторически паметници.

 

Комуникацията и приемствеността са крайъгълни камъни на успешното дългосрочно развитие

Затова инвестираме в програми за продължаващо медицинско образование и медицински издания.

 

Отговороността ни към опазването на околната среда чрез ефикасно и чисто производство датира от създаването на компанията, много преди да бъдат въведени законови мерки и стимули за това. Научете повече

 

Посветени сме на постоянното подобряване на здравето на всички българи във всички наши дейности. Научете повече

 

Чайкафарма промени концепцията за продължаващо медицинско образование в България. Научете повече

Обществени кампании

Продължаващо медицинско образование

Социална отговорност

Опазване на околната среда