Обществени кампании

Като компания, която държи на връзката с пациентите и със специалистите в бранша, „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД провежда редица успешни кампании за обществена информираност, научни изследвания и проучвания.

Обществена информираност

Епидемиологични изследвания

Продължителност и качеството на живот

Консултативни съвети