Консултативни съвети

„Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД и академичната общност обединяват усилия с цел подобряването на продължителността и качеството на живота.

 

Създадохме нов модел на сътрудничество без да подменяме науката с бизнес. Вместо спорните дискусии на ежегодни научни конгреси, в които също участваме, ние установихме трайна практика на редовни събрания с водещи експерти от Европа и Съединените щати и дефиниране на задачи подредени в работен график за решаване.

 

Всички събрания и дейности следват стриктен дневен ред, съобразен с най-наболелите проблеми във всяка една област – лош контрол на заболяванията, незадоволително спазване на ръководствата в ежедневната практика, прилагане на новите алгоритми за поставяне на диагнози или лечение, въвеждане на новите молекули, последни постижения, представяни на световни научни форуми, дизайн на нашите собствени епидемиологичните изследвания и др.

 

За да направим истинска промяна в медицинската практика по тези теми се изготвя план за професионални събития във всеки регион. Редовните регионални събрания и семинари с лекари от извънболничната и болничната практика, водени от член на наш консултативен съвет, са ключова част от стратегията за модернизация на здравеопазването. Освен проблемите, на събранията се обсъждат и начините за решаването им – по-точно поставяне на диагнози, насочване, резултати. Академичните ръководители представят актуализирана информация за контрола на заболяванията и правилната селекция на пациентите в съответния регион по терапевтични области. Този начин на работа се утвърди във времето като едно от най-ползотворните средища за обмяна на опит и натрупване на нови знания за лекарите в страната остава актуален и днес.

 

Въз основа на проведените дискусии и разисквания, подготвяме подобрен план за по-нататъшно действие, който предлага по-ефикасен подход към проблема и по-голямо участие на всички заинтересовани – общопрактикуващи лекари, специалисти, спешни отделения, болници, регулаторни органи. Регионалните ръководители и членове на консултативните съвети отговарят за актуализацията на дневния ред и изпълнението на плана за действие. Всички съвети са редовно консултирани и насочвани в работата си от водещи експерти от Европейския съюз и Съединените шати като част от международните дейности на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“.

 

Само за една година заедно с Българския Кардиологичен Институт, Чайкафарма успя да намали болничната смъртност поради остър коронарен синдром (ОКС) в плевенския регион с 30%. В този период беше утвърден дневният ред на всички регионални събрания, организирани от „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД с цел популяризирането не само на достъпното лекарствено лечение, но и на алгоритмите за поставяне на диагнози и лечение на ОКС, превъзходството на интервенционалното лечение и ръководствата за изходящи терапии.

 

„Българският Кардиологичен Институт основа модерна болница по кардиология с катетеризационна лаборатория в Медицинския университет в Плевен и намали смъртността поради ОМИ с 30% в рамките на една година, предприемайки всички необходими стъпки съобразно ръководствата на Европейското Кардиологично Дружество“.

 

Източник: T. Веков, M. Григоров, В. Георгиев, С. Джамбазов, Л. Грох, О. Хлиномаз, Я. Ситар, М. Резек. Намаляване на смъртността поради остър коронарен синдром в плевенски регион; Използване на научни данни в ежедневната практика Списание „Биомедицински и клинични изследвания“, Медицински университет, Плевен, 2008 г, обем 1, брой 1, 56-61

 

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД поддържа и управлява Консултативни съвети в различни специалности:

  • Сърдечносъдови заболявания
  • Спешна кардиология
  • Ендокринология
  • Неврологични нарушения
  • Психиатрични разстройства
  • Респираторни нарушения

 

Членове на съветите са професори от всички български медицински университети (София, Пловдив, Плевен, Стара Загора, Варна), както и международни експерти от Европейския съюз и Съединените щати.