Обществена информираност

Чайкафарма Висококачествените Лекарства провежда множество успешни кампании за привличане на общественото внимание върху различни заболявания, международни научни симпозиуми и обучителни сесии.

 

В областта на сърдечносъдовите заболявания
Около 60% от годишната смъртност в България се дължи на болести, свързани с органите на кръвообращението и сърдечносъдовите заболявания. Въпреки тази потресаваща статистика, обществената информираност за проблема и основните рискови фактори, е сравнително ниска. Чайкафарма Висококачествените Лекарства Достъпни за Всеки проведе широкомащабна обществена кампания за различни аудитории, чиято цел е да насочи общественото внимание към сърдечносъдовите заболявания, както и да предложи помощ и информация в:
– Национални телевизионни кампании за спешната кардиология
– Специализирани и популярни печатни издания за сърдечните заболявания
– Електронни формати за лекари и пациенти

 

Контрол на кръвното налягане
Редовните телевизионни заставки и излъчвания повишиха обществената информираност за важното място на контрола върху кръвното налягане и необходимостта от редовно измерване.

 

Болка в гърдите и ранно диагностициране на инфаркт на миокарда
Образователен видеоклип за решаващото място на първия „златен час” при спасяването на инфаркт, спонсориран от Чайкафарма съвместно със здравноосигурителен фонд ДаллБогг: Живот и Здраве и излъчван по БНТ в най-гледаното време в продължение на две години всеки ден. Друг образователен видеоклип, който обръща внимание на значението на болката в гърдите за ранното диагностициране на инфаркта на миокарда, e излъчван 3 пъти дневно в най-гледания час по националната телевизия в продължение на една година.

 

Телевизионна информационна кампания за рисковите фактори при сърдечносъдови заболявания
Образователен видеоклип за рисковите фактори при сърдечносъдови заболявания, излъчван 3 пъти дневно в най-гледания часов по националната телевизия в продължение на една година.

 

Кампании за контролиране на кръвното налягане с участието на кардиолози и доброволци – студенти по медицина и насочени към възрастни граждани от високорискови групи

 

Кампании за повишаване на обществената информираност за качеството в лекарствопроизводството
Нашите кампаниите за повишаване на обществената информираност първи насочиха общественото внимание към разликата между GMP сертифицираното лекарствопроизводство и производството без прилагането им. Нашата кампания “Know & Think First” беше първата, която обърна внимание на качеството на лекарствените продукти, много преди изтичането на срока на годност. То беше незадоволително поради липса на стандартни оперативни процедури и стандартизация по GMP в производствения процес. Чайкафарма Висококачествените Лекарства показа на контролните органи правилния начин за производство, опаковане и съхранение на най-чувствителните вещества и вдигна изскванията за качество в целия отрасъл. Евтино приватизираните фармацевтични предприятия бяха принудени да инвестират в подобряване на качеството и така българската генерика достигна нивото на европейските аналогични производства.