Продължаващо медицинско образование

Медицинско образование и публикации

 

Участваме редовно в серии от конференции, организирани от научните дружества, с цел обществена просвета и разпространение на медицински знания.

 

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД спонсорира издаването на учебници, учебни помагала и монографии по кардиология, нефрология, урология, хирургия, ендокринология, психиатрия, вътрешни болести на медицинските университети в София, Пловдив, Плевен, Варна и Стара Загора. Компанията е дългогодишен спонсор на годишните конгреси и симпозиуми на българските научни дружества. Издаваме и специализирани информационни материали за пациентите, свързани с профилактиката и борбата с най-широко разпространените в страната хронични заболявания.