Продукти

Нашата мисия е да подобрим достъпа на пациентите до качествени терапии на достъпна цена и да осигурим качествено здравеопазване за всеки нуждаещ се. Портфолиото ни включва лекарствени продукти и терапевтични решения за борба с най-страшните социалнозначими заболявания на нашето време, в съответствие с изискванията за Добра производствена практика (GMP) и Лекарствена безопасност.

Терапевтични области

Лекарствена безопастност

Генерични лекарства