Лекарствена безопастност

Уважаеми потребители,

 

Съгласно изискванията на чл. 184 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) всички медицински специалисти са длъжни незабавно да съобщават на притежателя на разрешението за употреба или на ИАЛ за всяка подозирана, сериозна или неочаквана нежелана лекарствена реакция, независимо от това дали лекарственият продукт е употребяван или не в съответствие с утвърдената Кратка характеристика на продукта, както и да предоставят при поискване допълнителна информация от проследяването на случая.

 

Декларираме, че информацията, която предоставяте във връзка с подозираните нежелани лекарствени реакции, е поверителна, както и че при обработката на тази информация принципът на конфиденциалност ще бъде запазен. Моля, с цел запазване анонимността на пациента, името му да бъде изписано с инициали. Задължителната информация, която трябва да бъде предоставена се посочва в полетата, означени със *.

 

Ако сте медицински специалист, моля, натиснете тук.

 

Ако сте пациент, негов роднина, настойник или познат и искате да съобщите за подозирана нежелана лекарствена реакция, свързана с употреба на продукт на Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, моля натиснете тук. В рамките на два работни дни медицински представител ще се свърже с Вас за получаване на по-детайлна информация и за по-нататъшно проследяване на сигнала. Ако имате проблем с попълването на информацията, моля, свържете се с нашите специалисти:

 

Тел. 02 9603 723 (24/7)

 

Ел. поща: [email protected]