Терапевтични области

Главната област на специализация на Чайкафарма е разработването и производството на висококачествени лекарствени средства с доказан коефициент разход-ефективност. Експерти сме и в генеричното, и в лицензното производство, като понастоящем предлагаме над 100 молекули.

Сърдечносъдова система

Храносмилателна система, диабет и метаболизъм

Антибиотици

Нервна система

Противовъзпалителни и антиревматични

Дихателна система

Анестетици

Лекарства без рецепта

Хранителни добавки