Антибиотици

Инфекциозните заболявания все още са сред най-големите причинители на временна нетрудоспосбност и хоспитализации, водещи до значителни загуби за икономиката и финансово натоварване на здравната система. Въпреки че в България смъртността, причинена от тези заболявания, е ниска, то в световен мащаб тя все още е значителна – 25% от общата. Интензивното развитие на медицината и фармацевтичното производство след откриването на пеницилина ни позволява да забравим за пандемииите от чума, грип, туберкулоза, холера, погубили милиони хора от средновековието до началото на XX век.

 

По-долу ще откриете информация за лекарствени продукти, които се отпускат само по лекарско предписание, включително последните одобрени от регулатора Кратки характеристики на продукта и Листовки за пациента. Информацията на този уебсайт не замества консултацията с Вашия лекар.