Храносмилателна система, диабет и метаболизъм

Болестите на храносмилателната система и диабетът са част от социалнозначимите заболявания наред с тези на сърдечносъдовата система и онкологичните заболявания. Над 8% от българите са диагностицирани с диабет, а близо 20% от населението в страната страда от болести на храносмилателнтата система, като 17% от тях са с някоя от видовете язви. Независимо от модерните лекарства, диагностики и терапии много често диабетът и болестите на храносмилателната система остават хронични.

 

По-долу ще откриете информация за лекарствени продукти, които се отпускат само по лекарско предписание, включително последните одобрени от регулатора Кратки характеристики на продукта и Листовки за пациента. Информацията на този уебсайт не замества консултацията с Вашия лекар.