Чайкафарма с ново разрешение за употреба за кардиологичния лекарствен продукт Ивабенор

Най-новото попълнение в продуктовата листа на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД е Ивабенор 5 mg и 7,5 mg филмирани таблетки. Кардиологичният лекарственият продукт съдържа активното вещество ивабрадин (ivabradine).

Ивабенор е показан за лечение на пациенти с хронична стабилна стенокардия и хронична сърдечна недостатъчност.

ATC код: C01EB 17