Чайкафарма с ново разрешение за употреба за лекарствения продукт Ворифунгал

Ворифунгал 200 mg прах за инфузионен разтвор е най-новото лекарство на компанията Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД, получило разрешение за употреба от Изпълнителната агенция по лекарствата към МЗ.

Активното вещество Вориконазол (Voriconazole) е широкоспектърен триазолов антимикотичен агент и е показан при възрастни и деца над 2 години. Ворифунгал следва да бъде прилаган главно при пациенти с прогресиращи, потенциално животозастрашаващи инфекции и като профилактика на инвазивни гъбични инфекции при високорискови реципиенти с алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки.

Използва се за лечение на:

 

– инвазивна аспергилоза;

– кандидемия при пациени без неутропения;

– флуконазол-резистентни сериозни инвазивни Candida инфекции (включително C. krusei);

– сериозни гъбични инфекции, причинени от Scedosporium spp. и Fusarium spp.

 

ATC код: J02AC03