Открита беше търговията с акции на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД на Българската фондова борса при цена 4,26 лв. за акция. Пазарът затвори с търсене на 4,27 лв. и предлагане на 4,28 лв....

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол 19/13.05.2015 г., е взето следното решение: Във връзка с подадено заявление по чл. 17, ал. 1 от част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ-София АД на основание чл. 31,...

"Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД е заявила допускане за търговия на акциите й на Българска фондова борса, потвърдиха от оператора. ISIN кодът на емисията е BG1100008074. Емисията акции е в размер на 43 500 000 лева, разпределена в същия брой акции с номинална стойност 1 лев. Присвоеният й борсов...

На 14 юни 2015 г. се навършват 10 години от създаването на Клиниката по Кардиохирургия в УМБАЛ “Св. Марина” към Медицински Университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“. По този повод на 12 и 13 юни в морската столица ще бъде организирана конференция по кардиохирургия...

С решение № 304-ПД от 21.04.2015 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД. Регистрираните акции за вторично предлагане ще бъдат безналични, поименни и свободно прехвърляеми. В резултат на положителните тенденции,...

Българската Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) издаде разрешение за употреба за новия медикамент на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД – Кордакер Плюс. Лекарственият продукт съдържа активните вещества  лизиноприл и  хидрохлоротиазид и е предназначен за лечение на високо кръвно налягане (хипертония). Фиксираната дозова комбинация Кордакер Плюс (10 mg...

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи ново разрешение за употреба за лекарствените продукти Ко-Телсарт 40 mg/12,5 mg, Ко-Телсарт 80 mg/12.5 mg и Ко-Телсарт 80 mg/25 mg таблетки. Ко-Телсарт представлява комбинация от две активни вещества в една таблетка – телмисартан и хидрохлоротиазид. И двете вещества помагат да се...

Какви екологични практики, технологии и стандарти за намаляване на влиянието върху околната среда прилага Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД в дейността си и какви инвестиции, иновации и еко инициативи се планират в бъдеще – интервю с Красимир Виделов, производствен директор на компанията. Цялото интервю в специализираното...

Чайкафарма Висококачествените Лекарства получи ново разрешение за употреба за лекарствените продукти Амаритон 50 mg, Амаритон 100 mg, Амаритон 150 mg, Амаритон 200 mg твърди капсули с удължено освобождаване. Амаритон съдържа активното вещество флекаинид ацетат (flecainide acetate) и се използва за лечение при следните показания: АV нодална реципрочна...

Рейтинговата система за оценка на работодателите възниква в рамките на съвместен проект на КНСБ и Българската стопанска камара Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД  е класирана на второ място в един от най-конкурентните и бързо развиващи се сектори в икономиката – производство на лекарствени вещества и продукти. Подборът...