Нашето здравно осигуряване не се интересува от това кой е собственик на болницата. Целта на здравеопазването е да се окаже достъпна и качествена медицинска помощ „Големият проблем на хората не е дефицита или излишъка на здравната каса. Големият проблем е отлагането на лечение, лимитите на болниците,...

Премиерът Бойко Борисов апелира за подкрепа от всички парламентарни групи за промените в здравната и пенсионната система. Това се случи на председателския съвет в Народното събрание в сряда преди заседанието на Министерски съвет. По искане на Борисов, на съвета присъстваха и министрите Москов и Калфин, за...

Сърдечносъдовите рискови фактори често се срещат заедно и общите им неблагоприятни ефекти обикновено са по-големи от сумата на отделните компоненти. При метаболитния синдром (МетС) артериалната хипертония (АХ) често съществува, съчетана с дислипидемия, затлъстяване и нарушения на метаболизма на глюкозата (особено инсулиновата резистентност). Хипертонията и дислипидемията...

В момента остойностяването на клиничните пътеки е като котка в чувал – никой не знае какво точно има в него. Това каза по време на пресконференция днес министърът на здравеопазването д-р Петър Москов. Той отбеляза, че няма яснота как са определяни цените на пътеките и...

Първите здравни реформи, инициирани от управляващите, вече са факт. Миналата седмица с подкрепата на депутатите от Патриотичния фронт и АБВ, бяха приети окончателно промени в Закона за здравното осигуряване, които значително модифицират сегашната система на здравеопазването. Част от тях бяха посрещнати с изключително недоверие от...

Metformin е най-използваното антидиабетно лекарство в световен мащаб. Той е общопризнат от диабетните експерти глюкозопонижаващ медикамент на първи избор за гликемичен контрол на диабет тип 2 (ДТ2) – предпочитаното средство за начална фармакотерапия съгласно международните указания (на Европейската асоциация за изучаване на диабета, Американската диабетна...

Чайкафарма Висококачествените Лекарства получи ново разрешение за употреба за лекарствените продукти Амаритон 50 mg, Амаритон 100 mg, Амаритон 150 mg, Амаритон 200 mg твърди капсули с удължено освобождаване. Амаритон съдържа активното вещество флекаинид ацетат (flecainide acetate) и се използва за лечение при следните показания: АV нодална реципрочна...

С решение от 25.05.2015 г. Комисията за финансов надзор потвърди допълнение към проспекта за увеличаване на капитала и допускане до търговия на още 6 100 000 бр. акции на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД. На основание взето решение на Общо събрание на акционерите, считано от 28.04.2015 г., капиталът на...

Nebivolol е трета генерация бета-адренергичен рецепторен блокер с вазодилатиращи свойства. Той притежава  най-високия афинитет към бета-1 рецепторите в сравнение с останалите бета-блокери (ВВ). Nebivolol подобрява значително ендотелната функция, благодарение на стимулиращия ефект върху ендотелната азотен окис синтетаза (eNOS) и антиоксидантната си активност. Ендотелна функция и дисфункция Ендотелът...

Днес е вторият ден от търговията с акции на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД. На Българската фондова борса сделки бяха сключени на по-високи от вчерашните нива – на 4.27 лв., 4.30 лв. и 4,31 лв. за акция - ръст от 1,17%. Пазарът затвори при търсене на...