Описание

Амаритон принадлежи към клас IC антиаритмични средства, използвани за лечение на тежки симптоматични животозастрашаващи камерни аритмии и надкамерни аритмии.

 

Показания

Амаритон се използва за лечение на:

  • AV нодална реципрочна тахикардия; аритмия, свързана с Wolf-Parkinson-White Синдром и подобни състояния с допълнителни проводни връзки, когато другото лечение се е оказало неефективно;
  • тежка симптоматчна и животозастрашаваща пароксизмална камерна аритмия, която не се повлиява от друго лечение или при непоносимост към друго лечение;
  • пароксизмални предсърдни аритмии (предсърдно мъждене, предсърдно трептене и предсърдна тахикардия) при пациенти със симптоми на инвалидизация по преценка на специалист, когато друго лечение не е ефективно. Пациенти със структурно сърдечно заболяване и/ или нарушена функция на лявата камера трябва да бъдат изключени поради повишен риск от засилен проаритмичен ефект на продукта.

 

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

 

Концентрации и лекарствена форма: 50, 100, 150 mg твърди капсули с удължено освобождаване

 

Листовка за пациента

Category
Сърдечносъдова система