Описание

Ивабенор съдържа ивабрадин. Действа главно чрез понижение на сърдечната честота с определен брой удари в минута. Това намалява нуждите на сърцето от кислород, особено в ситуациите, при които е по-вероятно да се появи пристъп на стенокардия. По този начин Ивабенор спомага за овладяване и намаляване на броя на стенокардните пристъпи.

 

Показания

Симптоматично лечение на хронична стабилна стенокардия

Ивабрадин е показан за симптоматично лечение на хронична стабилна стенокардия при възрастни с исхемична болест на сърцето с нормален синусов ритъм и сърдечна честота ≥ 70 удара в минута.

Ивабрадин е показан:

  • при възрастни, които имат непоносимост или противопоказание към бета-блокери;
  • в комбинация с бета-блокери при пациенти, неадекватно контролирани с оптимална доза бета-блокер.

 

Лечение на хронична сърдечна недостатъчност

Ивабрадин е показан при хронична сърдечна недостатъчност клас II-IV (по класификацията на NYHA) със систолна дисфункция при пациенти в синусов ритъм, при които сърдечната честота е ≥ 75 удара в минута, в комбинация със стандартна терапия, включваща лечение с бета-блокер или когато лечението с бета-блокер е противопоказано или не се понася.

 

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

 

Концентрации и лекарствена форма: 5 mg, 7,5 mg филмирани таблетки

 

Листовка за пациента

Category
Сърдечносъдова система