Описание

Ирбесо принадлежи към група лекарствени продукти, известни като антагонисти на ангиотензин II-рецепторите и предотвратява свързването на ангиотензин II с тези рецептори, което води до отпускане на кръвоносните съдове и понижаване на кръвното налягане. Ирбесо забавя развитието на бъбречно нарушение при пациенти с високо кръвно налягане и захарен диабет тип 2.

 

Показания

Ирбесо е показан за:

  • лечение на есенциална хипертония.
  • лечение на бъбречно заболяване при пациенти с хипертония и захарен диабет тип 2 като част от антихипертензивния терапевтичен режим.

 

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

 

Концентрации и лекарствена форма: 150 mg, 300 mg филмирани таблетки

 

Листовка за пациента

Category
Сърдечносъдова система