Описание

Кардифренд съдържа активното вещество, наречено рамиприл. То принадлежи към група лекарства, наречени АСЕ инхибитори. Рамиприл намалява произвежданите в тялото вещества, които могат да повишат кръвното налягане, спомага за отпускане и разширяване на кръвоносните съдове, помага на сърцето да изпомпва кръв.

 

Показания

Кардифренд е показан за:

  • лечение на хипертония;
  • лечение на бъбречно заболяване:
  • начална диабетна гломерулна нефропатия, определена от наличие на микроалбуминурия;
  • проявена диабетна гломерулна нефропатия, определена от макропротеинурия при пациенти с поне един сърдечносъдов рисков фактор;
  • проявена недиабетна гломерулна нефропатия, определена от макропротеинурия ≥ 3 g/ на ден.
  • лечение на симптоматична сърдечна недостатъчност;
  • вторична профилактика след остър миокарден инфаркт: намаляване на смъртността в острата фаза на миокарден инфаркт при пациенти с клинични признаци на сърдечна недостатъчност, с начало повече от 48 часа след остър миокарден инфаркт.

 

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

 

Концентрации и лекарствена форма: 5 mg, 10 mg таблетки

 

Листовка за пациента

Category
Сърдечносъдова система