Описание

Коолсарт е комбинация от ангиотензин II-рецепторен антагонист, олмесартан медоксомил и тиазиден диуретик, хидрохлоротиазид. Комбинацията от тези съставки има адитивен антихипертензивен ефект, понижава артериалното налягане в по-изразена степен в сравнение с която и да е от двете съставки, използвани самостоятелно.

 

Показания

Коолсарт 20 mg/12,5 mg филмирани таблетки

  • лечение на есенциална хипертония.
  • олмесартан медоксомил/хидрохлоротиазид 20 mg/12,5 mg е фиксирана дозова комбинация, която е показана при пациенти, чието артериално налягане не се контролира адекватно от монотерапия с олмесартан медоксомил.

 

Коолсарт 40 mg/12,5 mg филмирани таблетки

  • лечение на есенциална хипертония.
  • олмесартан медоксомил/хидрохлоротиазид 40 mg/12,5 mg е фиксирана дозова комбинация, която е показана при пациенти, чието артериално налягане не се контролира адекватно от монотерапия с 40 mg олмесартан медоксомил.

 

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

 

Концентрации и лекарствена форма: 20 mg/12,5 mg; 40 mg/12,5 mg филмирани таблетки

 

Листовка за пациента

Category
Сърдечносъдова система