Описание

Коринкер съдържа нифедипин, който принадлежи към групата лекарства, наречени калциеви антагонисти. Нифедипин действа, като отпуска и разширява кръвоносните съдове на сърцето. Това позволява повече кръв и кислород да достигнат до сърцето и намалява натоварването му.

 

Показания

Коринкер е показан за:

  • профилактика на хронична стабилна стенокардия като монотерапия или в комбинация с β-блокер;
  • лечение на лека до умерена есенциална хипертония.

 

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

 

Концентрации и лекарствена форма: 20 mg таблетки с удължено освобождаване

 

Листовка за пациента

Category
Сърдечносъдова система