Описание

Симвакор съдържа активното вещество симвастатин и принадлежи към група лекарствени продукти, наречени „статини“. Симвакор е лекарство за понижаване нивата на общия холестерол, „лошия” холестерол (LDL холестерол) и мастните вещества в кръвта, наречени триглицериди.

 

Показания

Хиперхолестеролемия

Симвакор е показан за лечение на първична хиперхолестеролемия или смесена дислипидемия като допълнение към диета, когато повлияването от диетата и отговорът на други нефармакологични мерки не са достатъчни (напр. физически упражнения, намаляване на теглото) не е адекватен. Показан е за лечение на хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия (ХоФХ) като допълнение към диета и други липидопонижаващи терапии (напр. LDL афереза) или ако такива терапии не са подходящи.

 

Профилактика на сърдечносъдови заболявания

Намаляване на сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност при пациенти с изявено атеросклеротично сърдечносъдово заболяване или захарен диабет с нормални или повишени нива на холестерола, като допълнение към корекцията на други рискови фактори и друга кардиопротективна терапия.

 

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

 

Концентрации и лекарствена форма: 10 mg, 20 mg, 40 mg филмирани таблетки

 

Листовка за пациента

Category
Сърдечносъдова система