Описание

Телсарт съдържа телмисартан, който принадлежи към групата лекарства, наречени ангиотензин ІІ рецепторни антагонисти. Телсарт предизвиква отпускане на кръвоносните съдове и така понижава кръвното налягане.

 

Показания

Хипертония

Лечение на есенциална хипертония при възрастни.

 

Сърдечносъдова профилактика

Намаляване на сърдечносъдовата заболеваемост при възрастни със:

  • изявена атеротромботична сърдечносъдова болест (анамнеза за коронарна болест на сърцето, мозъчен инсулт или периферно артериално заболяване); или
  • захарен диабет тип 2 с установено увреждане на крайните прицелни органи.

 

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

 

Концентрации и лекарствена форма: 80 mg таблетки

 

Листовка за пациента

Category
Сърдечносъдова система