ИАЛ разреши за употреба лекарствения продукт „Цилапенем” на „Чайкафарма”

Най-новият лекарствен продукт на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, който Изпълнителната агенция по лекарствата разреши за употреба, е Цилапенем 500 mg/500 mg прах за инфузионен разтвор.

Всеки флакон съдържа следните активни вещества: 530 mg имипенем монохидрат (imipenem monohydrate), което е еквивалентно на 500 mg имипенем, безводен, и 532 mg циластатин натрий (cilastatin sodium), еквивалент на 500 mg циластатин.

Медикаментът е показан за лечение на инфекции при възрастни и деца на възраст над 1 година:
усложнени интраабдоминални инфекции;
тежки пневмонии, включително нозокомиална пневмония и пневмония при апаратна вентилация;
инфекции по време на и след раждане;
усложнени инфекции на пикочните пътища;
усложнени инфекции на кожата и меките тъкани.

Цилапенем  е подходящ още за лечение на пациенти с:
неутропения и фебрилитет, за които се подозира, че се дължат на бактериална инфекция;
бактериемия, развила се във връзка със или предполагаемо свързана с всяка от изброените по-горе инфекции.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

ATC код: J01DH 51