БФС с благодарствено писмо до Чайкафарма

Ново престижно признание получи „Чайкафарма Висококачествените лекарства” след приключилия форум „Български фармацевтични дни 2012”. Председателят на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз – Мирослав Ненчев, изпрати благодарствено писмо до „Чайкафарма”. В него той изказва своята признателност за подкрепата, оказана от фармацевтичния производител за провеждането на форума и изразява увереност, че ползотворното сътрудничество между двете организации ще продължи. Вижте целия текст на писмото:

ДО
ЧАЙКАФАРМА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ
ЛЕКАРСТВА АД

Уважаеми колеги,

Приемете искрените благодарности на УС на БФС за участието ви в най-значимия съсловен форум на магистър-фармацевтите в България – Български фармацевтични дни 2012.

Събитието, провело се под мотото „Равен достъп до лекарствени продукти и фармацевтични грижи”, събра повече от 1800 магистър-фармацевта от цялата страна, както и гости от изпълнителната и законодателната власи и академичната общност.

Вашата подкрепа бе от изключително значение за провеждането на форума и спомогна за реализирането на неговите цели.

Като изказваме нашето уверение за позитивните отзиви на магистър-фармацветите, участвали в събитието, изразяваме и нашата увереност, че ползотворното сътрудничество между вашата компания и Българския фармацевтичен съюз ще продължи, особено в областта на разработването и реализирането на програми, свързани с продължаващото медицинско обучение.

С уважение:

маг.-фарм. Мирослав Ненчев
Председател на УС на БФС