Чайкафарма пуска български аналог на популярен онкологичен продукт

За девет години Чайкафарма Висококачествените Лекарства Достъпни за Всеки се утвърди като един от основните производители на българския фармацевтичен пазар с най-бързите темпове на развитие. В изпълнение на своята фирмена стратегия ние предлагаме висококачествени генерични лекарства на достъпни цени за българския пациент и здравна система. Традицията е продължена и през следващите няколко месеца предстои включване в позитивния лекарствен списък на медикаменти за лечение на шизофрения, биполярни разстройства, рак на гърдата и високо кръвно налягане:

CENTROQUEEN 100 mg и 200 mg film-coated tablets (Quetiapine)
LETROFEMIN 2,5 mg film-coated tablets (Letrozole)
FELODIPIN – TCHAIKAPHARMA 2.5, 5, 10 mg prolonged release tablets (Felodipine)

Ние вярваме, че заместването на недостъпните т.нар. “оригинални” продукти с отпаднала патентна защита от качествени и достъпни лекарства ще освободи допълнителен ресурс на българската здравна система, за да може повече пациенти да бъдат лекувани с модерни генерични медикаменти през пълния курс на лечение.
Център за медицинска информация и научни знания
„Чайкафарма Висококачествените Лекарства Достъпни за Всеки”