• Чайкафарма регистрира нов лекарствен продукт за хипертония

  ноември 16, 2023

  Най-новият лекарствен продукт, който получи Разрешение за употреба от Изпълнителната агенция по лекарствата, е:

   

  Фербесса 4 mg/5 mg таблетки

   

  Фербесса 8 mg/5 mg таблетки

   

  Фербесса е комбинация от двете активни вещества периндоприл и амлодипин. Периндоприл е инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE инхибитор). Амлодипин е калциев антагонист, който принадлежи към клас лекарствени средства, наречени дихидропиридини.

   

  Заедно те предизвикват разширяване и отпускане на кръвоносните съдове, така че кръвта преминава по-лесно през тях и улеснява сърцето да поддържа добър кръвоток.

   

  Фербесса е показан като заместваща терапия за лечение на есенциална хипертония и/или стабилна коронарна артериална болест при пациенти, контролирани преди това с периндоприл и амлодипин, приемани едновременно в същата дозировка. Фиксираната комбинация не е подходяща за начално лечение.

   

  Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

   

  ATC код: C09BB04