Няма проблеми общопрактикуващите лекари да отчитат в НЗОК извършените имунизации при децата, въпреки промяната на сроковете за извършването им

Няма проблем общопрактикуващите лекари да отчитат чрез информационната система на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) извършените имунизации, въпреки промяната в сроковете за извършване на задължителни имунизации при децата (Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр.54 от 01.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.).

С писма от 7 август и от 3 септември 2014 г. директорите на РЗОК са били уведомени от управителя на НЗОК за промените на Наредбата. Към писмата е било приложено и писмо на главния държавен здравен инспектор и заповед на министъра на здравеопазването.

Измененията на Имунизационния календар на Република България, свързани с промяната в сроковете за извършване на задължителни имунизации, са съобразени с отчитането и заплащането на извършените задължителни имунизации по договор с НЗОК. За целта управителят на НЗОК – д-р Румяна Тодорова, е изпратила писма до директорите на районните здравноосигурителни каси, с които им напомня отново да уведомят за това изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ, сключили договор с институцията.