Полезни терапевтични решения

Монотерапията с levofloxacin е с висока ефективност при придобита в обществото пневмония

Levofloxacin е един от трите респираторни флуорохинолона, които се препоръчват за емпирично лечение на широк кръг от пациенти с придобита в обществото пневмония (ПОП).

Toй е втора генерация флуорохинолон и, в сравнение със средствата от първо поколение има, подобрена ефективност спрямо Грам-положителни микроорганизми (особено S. pneumoniae, включително резистентни на пеницилин и макролиди щамове) и спрямо атипични патогени.

В in vitro условия levofloxacin показва антибактериална активност спрямо повечето Грам-положителни и Грам-отрицателни микроорганизми, асоциирани с ПОП, както и срещу атипични бактерии (M. pneumoniae, C. pneumonia, Legionella spp.).

Всички бета-лактамни антибиотици са неефективни по отношение на посочените атипични микроорганизми. За разлика от тях, респираторните хинолони като левофлоксацин имат най-висока активност срещу тези патогени, следвани от тетрациклините и макролидите.

Левофлоксацин демострира добра in vitro активност и срещу H. influenzae (чест причинител на ПОП при пушачи и при пациенти с ХОББ) и M. catarrhalis (включително продуциращите бета-лактамаза щамове) и срещу methicillin- или oxacillin-чувствителните щамове на S. aureus.

Левофлоксацин е одобрен и за лечение на системни инфекции, причинени от P. aeruginosa.

След перорален прием, този антибиотик има добра бионаличност в тъканите (почти 100%) и достига пикови тъканни концентрации на 3-ия час. Неговият дълъг плазмен полуживот позволява удобен еднократен дневен прием.

В рандомизирани сравнителни мултицентърни проучвания е установено, че левофлоксацин има добра клинична и бактериологична ефективност при лечението на лека, умерена и тежка ПОП при имунокомпетентни възрастни пациенти – постига клиничен отговор при >90% от болните при ниска честота на рецидиви на заболяването след приключване на терапията.

Левофлоксацин, прилаган перорално (в доза 500 mg еднократно дневно за период от 7 до 14 дни), е сходно ефективен на амоксицилин/клавуланова киселина при възрастни болни с лека ПОП.

При хоспитализирани пациенти с тежка ПОП, лечението с този флуорохинолон (интравенозно и след това перорално) е по-ефективно от интравенозната терапия с ceftriaxone и/или cefuroxime за постигането на клинично оздравяване и бактериологична ерадикация.

При повечето случаи с ПОП, еднократната дневна доза на левофлоксацин постига равни серумни нива при перорално или венозно въвеждане.

Предимства на левофлоксацин:

– Благоприятна фармакокинетика, позволяваща еднократен дневен прием

– Широк антибактериален спектър в in vitro условия

– Добър профил на ефикасност, установен в проведените клинични проучвания

– Добър профил на поносимост

Чайкафарма Висококачествените Лекарства предлага на бългаския пазар Levofloxacin със следното търговско наименование:

Levor 500 mg x 10 tabl. – 14.99 лв.