• Чайкафарма подкрепя световната инициатива „Изправи се срещу раковите заболявания“

  юли 3, 2023

  „Чайкафарма“ е първата българска организация, подкрепила инициативата Stand Up To Cancer. Защо точно нея и защо точно сега?

   

  SU2C e подкрепена масово от развлекателната индустрия и водещи световни медии с много критичен и самокритичен поглед върху финансирането и реализацията на научните програми и изследвания.С едно важно изключение засега – ние не разработваме лекарства за лечение на ракови заболявания, но имаме много напреднала концепция за ключовото място на комплексните генерици (‘polypills’) в масовата терапевтична палитра. Както беше казал директорът на американската Агенция за храните и лекарствата (FDA, Dr. Scott Gottlieb) – „те са бъдещето на фармацевтичната грижа“. Така че, за да достигнем до масовото и достъпно лечение на вече епидемичното, даже пандемично разрастване на онкологичните заболявания, трябва епидемична и даже пандемична мобилизация на ресурси – финансови, научни, производствени. Необходими са редица научноизследователски пробиви, които фармацевтичната индустрия не може да постигне сама, а още по-малко да постигне бързо – в рамките на години, не за десетилетия. „Чайкафарма“ споделя подхода на SU2C и вярва в нейния коефициент на полезно въздействие (impact factor) във всички посоки от набирането на средства до избора и реализацията на програмите.

   

  Вие имате собствени развойни лаборатории и много съвременни производствени мощности, търсите и получавате подкрепа. Защо не осъществявате директно сътрудничество и не подпомагате директно водещите научноизследователски центрове, а избирате да подкрепите тази благотворителна инициатива?

   

  Нито ние като компания, нито България, нито дори Балканите, взети заедно, имаме мащаб и условия за откривателство или за големи, фундаментални научни пробиви. Даже и резултатите в Европейския съюз са значително под очакванията въпреки огромния и добре финансиран научен потенциал. SU2C има размаха и влиянието за необходимата световна мобилизация. „Чайкафарма“, разбира се, на развойно-внедрителско и производствено ниво има огромно, включително и просветителско, влияние в страната. Затова сме голяма притегателна сила за много млади таланти в развойната и внедрителската дейност, разпространението на медицински и терапевтични знания. Всички имаме особена чувствителност към иновациите и усъвършенстването на фармацевтичната грижа. Получаваме всекидневна благодарност и възхищение от хиляди български и европейски лекари и много, много пациенти. Нашето присъствие в домашната аптечка на всяко българско семейство е утвърдено и нараства с всеки следващ медикамент, който разработваме, внедряваме, произвеждаме и разпространяваме в откритата или болничната аптечна мрежа.

   

  Инж. Георгиев, вие лично имате голяма страст към информационните технологии и възможностите на изкуствения интелект. Как това занимание подобрява работата в компанията и сплотява екипите?

   

  Първите биотехнологични лекарства, проектирани и разработени изцяло от или със решаващата подкрепа на изкуствен интелект, достигнаха вече средните етапи на клиничните изпитвания в т.нар. фаза 2 – върху хора. Това е много вдъхновяващ и възхитителен съвременен, даже революционен, пробив в откривателството и разработването на нови терапии. Чрез обработката на огромни бази данни генеративният изкуствен интелект идентифицира много бързо и определя целите на новите лекарства чрез идентифициране на протеините, причинили новите страшни заболявания, а след това, също много бързо, проектира и управлява производството на новите лекарствени молекули. Важно е, че подобни платформи или инструменти могат да рационализират и демократизират процеса на разработване и производство на нови лекарства и така да се подобри достъпът за милиони пациенти до най-съвременна терапия и напреднала фармацевтична грижа. Отделно тема са нашите програми и планове за приложно развитие и как според нас през следващите години и десетилетия българската икономика трябва да бъде насочена към индустриите на знанието и истинските иновации.

   

  Благотворителната инициатива Stand Up To Cancer (SU2C; „Изправи се срещу раковите заболявания“) стартира в Съединените щати, като събира значителни средства чрез онлайн и телевизионни програми за транслационни изследвания на онкологични заболявания. Първото предаване, излъчено на живо на 5 септември 2008 г. в над 170 държави едновременно по ABC, NBC, CBS, Fox, само за една вечер събира над 100 милиона долара. Средствата се разпределят от Американската асоциация за изследване на рака и през годините са финансирани стотици мултидисциплинарни и мултицентрови научни изследвания и изследователски екипи. Крайната цел е за всеки пациент с рак да бъде осигурено лечение. Редица световни организации, компании от различни сфери, артисти и музиканти подкрепят инициативата. Световните медии са силно ангажирани.

   

  Самородно (без приватизация) създадена през 1999 г. с първия в страната GMP сертификат, днес „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД е най-голямата българска компания по пазарна капитализация (1.43 млрд. лв. към 30 юни 2023 – края на полугодието), публично търгувана на БФБ. Произвежда над 120 лекарствени продукта за борба със социално значимите (сърдечносъдови, неврологични, ендокринни и метаболитни) заболявания, отпускани по лекарско предписание с различна степен на реимбурсация от НЗОК, и присъства на 7 пазара в Европейския съюз и няколко извън ЕС. Призната като етична и новаторска организация, „Чайкафарма“ посреща масовите терапевтични потребности на пациентите и развива дългогодишно сътрудничество с водещите медицински центрове в страната и Европа.

   

  Цялата новина можете да прочетете тук.